آزار به عنوان اسلحه

آزار به عنوان اسلحه

آزار آنلاین عبارت از تکرار اعمال و گفتاری است که در یک بازه زمانی مشخص و از طریق فضای دیجیتال به کسی صدمه می‌رساند. این پدیده افراد و گروه‌های مشخصی را مورد هدف قرار می‌دهد و باعث اندوه و رنجش قابل‌توجه، احساس شرمندگی یا خجالت‌زدگی و یا تحقیر در آن‌ها می‌شوند. آزار و اذیت آنلاین طیف وسیعی از رفتارهای مخرب و آسیب‌رسان را از قبیل ارسال پیام‌های تنفرآمیز، بدنام کردن، جعل هویت، افشای اطلاعات شخصی و غیره در برمی‌گیرد. آزار آنلاین می‌تواند تبدیل به یک اسلحه در دست ترول‌ها و باندهای سایبری شود تا بدین‌وسیله هدف‌شان را مورد آزار رفتاری و کلامی قرار دهند.