خبر جعلی

خبر جعلی قالب کردن دروغ‌های بی‌اساس در شکل واقعیت به جامعه است. اولین قربانی خبر جعلی گردش آزاد اطلاعات است. انتشار سیستماتیک اخبار جعلی توجه اذهان عمومی را از اطلاعات درست و دارای اهمیت سیاسی و اجتماعی دور می‌کند. درنتیجه، انتشار و گردش اخبار درست با استقبال روبرو نخواهد شد. حکومت ایران به کمک خبر جعلی توانسته و می‌تواند تجمعات اعتراضی و تظاهرات مردم را کنترل کند. مثلاً در جریان اعتراض‌های سال ۹۶ و ۹۸ در ایران، بارها عاملان ارتش سایبری زیر پست‌ها و تصاویر مربوط به تجمعات اعتراضی به‌دروغ مدعی شدند که خودشان در محل تظاهرات بودند و در آنجا هیچ خبری نبوده تا بتوانند مردم را از پیوستن به تجمعات منصرف کنند. تلاش برای تشخیص خبر جعلی از خبر واقعی یکی از شیوه‌های مقاومت مدنی است. در مواجهه با خبر باید رویکردی انتقادی داشته باشیم؛ یعنی قبل از آنکه هر خبری را باور و به انتشار آن کمک کنیم ابتدا آن را جزءبه‌جزء بررسی و با دانسته‌های پیشین خود ارزیابی کرده و درنهایت در مورد آن در منابع خبری موثق تحقیق کنیم.