تحریف واقعیت

تحریف واقعیت گزارش یا روایتی است که در آن واقعیت و دروغ با هم آمیخته شده‌اند. اغلب هدف از تحریف واقعیت درست کردن روایتی دیگر از وقایع برای گمراه کردن مخاطب است. کمبود اطلاعات و وفور اطلاعات هر دو به تولید و موفقیت تحریف واقعیت کمک می‌کنند؛ ما به اطلاعات درست نیاز داریم. ما معمولاً مشتاق هستیم اطلاعاتی را بپذیریم که دانسته‌های قبلی‌مان را تأیید و تقویت کند، درحالی‌که معلوم نیست این اطلاعات چقدر درست هستند. مقابله با تحریف واقعیت، صرفاً کمک به آگاهی شخصی نیست، یک مسئولیت شهروندی است. هرگاه دیدید جعلی بودن یک روایت ثابت شده، به‌سرعت آن را برای دیگران بفرستید. ممکن است بسیاری از مردم مثل شما قربانی اخبار نادرست شده باشند. ارتباط مستقیمی بین روایت‌های تحریف‌شده و مغالطه وجود دارد. مغالطه یعنی کلک زدن در بحث برای اینکه گزاره‌های نادرست را درست نشان دهیم. وقتی مغالطه می‌کنید، دارید در بحث حقه می‌زنید و استدلال گمراه‌کننده می‌آورید، حتی اگر چنین قصدی نداشته باشید. واقعیت مهم‌تر از برنده شدن است؛ در بحث نباید به‌آسانی تسلیم شد ولی همیشه و به هر روش و قیمتی، نباید برنده بود. اگر واقعیت روشن است، باید به آن تن داد. اگر نشان دهید یک جمله مغلطه است، جلوی بسیاری از بحث‌های بیهوده و برداشت‌های اشتباه را گرفته‌اید.