فکت‌بان را شیر کنید
logo
داستان فکت‌بان چیه؟!
فکت‌بان یک ابزار آموزشی در زمینه خبر جعلی است که از طریق آن عادت می‌کنید اخباری را که روزمره می‌خوانید مورد ارزیابی قرار داده و به اصلاح فکت‌چکینگ کنید. یک گزارش خبری موثق ملاک‌هایی دارد که ما خوانندگان باید به آنها دقت کنیم تا نه‌تنها خودمان فریب خبر جعلی را نخوریم بلکه آن را به اشتباه و به‌عنوان یک خبر موثق با دیگران به اشتراک نگذاریم. در فکت‌بان، دو سطح مبتدی و پیشرفته وجود دارد. ملاک‌های کلی‌تر برای تشخیص یک خبر موثق در سطح مبتدی و ملاک‌های پیچیده‌تر در سطح پیشرفته قرار داده شده‌اند. با مشاهده هر گزارش خبری، به سوالاتی که از شما درباره آن گزارش پرسیده می‌شود پاسخ می‌دهید و درنهایت انتخاب می‌کنید که آیا این گزارش خبری از نظر شما موثق است یا نه. بر اساس پاسخ‌های شما، امتیازی به شما تعلق خواهد گرفت و پس از مرور سه گزارش خبری، می‌توانید امتیاز نهایی و میانگین امتیاز تمام کاربران را ببینید. بد نیست اشاره کنیم که داستان اصلی فکت‌بان بر اساس داستان قدیمی چوپان دروغ‌گو یا گاهی چوپان درست‌گو ساخته شده است. چوپان‌ها و گرگ قصه در این بازی با شما همراه خواهند بود.