نرو سمیه!

مانا نیستانی، کارتونیست و کمیک‌آرتیست ایرانی، در نگاهی طنز با جریان‌های پرسروصدای اینترنتی شوخی کرده است.