پروپاگاندای جمهوری اسلامی از طریق آموزش کودکان

جمهوری اسلامی نظام آموزشی را ابزاری در راستای گسترش پروپاگاندای خود می‌بیند. با انحصار تولید کتاب‌های درسی و اجبار معلمان و مربیان به تکرار «روایت» جمهوری اسلامی، تلاش می‌کند کودکان را با اطلاعات نادرست، گمراه‌کننده و در راستای منافع خود، بمباران اطلاعاتی کند تا در آینده از آنها به‌عنوان «افسران جنگ نرم» بهره ببرد.

کارتون از مانا نیستانی