نوجوانی و معصومیت ازدست‌رفته

در این گفت‌وگوی اینستاگرامی که به دعوت کمپین «ما شهروندان دیجیتال» برگزار شد، آسیه امینی و حامد فرمند درباره نوجوانی و چالش‌هایی که مادران و پدران با کودکان‌شان دارند ازجمله چالش‌های زندگی در شهر اینترنت، بحث و تبادل نظر کردند.