امنیت رمز عبور

نکات گفته‌شده در اینفوگرافی زیر را برای رمز عبور حساب‌های مختلف خود درنظر بگیرید.