حمله سایبری

حمله سایبری تلاش هدفمندی است برای به سرقت بردن اطلاعات به‌منظور استفاده در جهت منافع حمله‌کنندگان. در این صفحه، درباره انواع حمله‌های سایبری، اهمیت آن‌ها، دلایل رخ دادن این حمله‌ها و شناسایی آن‌ها صحبت می‌کنیم.

حمله سایبری
  • هدف تهدیدهای آنلاین

    هدف جمهوری اسلامی و بازوهای سایبری آن از تهدیدهای آنلاین، به سکوت کشاندن، منزوی کردن و بیرون راندن شهروندان از شهر اینترنت است. کارتون...

    ...
  • قواعد شهر اینترنت را رعایت کنیم

    زندگی در شهر اینترنت به‌عنوان یک شهروند دیجیتال، قواعدی دارد که همگی ما شهروندان دیجیتال بهتر است به آن‌ها پایبند باشیم تا بتوانیم در...

    ...
حمله سایبری آزار آنلاین خبر جعلی تحریف واقعیت