آزار آنلاین

آزار آنلاین، مجموعه‌ای از رفتار و گفتارهای آزاردهنده و مکرر است که شخص یا گروهی از اشخاص را هدف می‌گیرد. در این صفحه به ریشه‌های آزار آنلاین، اهمیت شناسایی و مقابله با آن و چگونگی رخ دادن آن در اینترنت می‌پردازیم.

آزار آنلاین
 • بزنم؟ نزنم؟

  حتی اگر تحقیر، توهین، تمسخر، تهدید و فحاشی را جزوی از آزادی بیان می‌دانید هم می‌شود به تبعات آن بندیشید. کارتون از مانا...

  ...
 • هدف تهدیدهای آنلاین

  هدف جمهوری اسلامی و بازوهای سایبری آن از تهدیدهای آنلاین، به سکوت کشاندن، منزوی کردن و بیرون راندن شهروندان از شهر اینترنت است. کارتون...

  ...
 • قواعد شهر اینترنت را رعایت کنیم

  زندگی در شهر اینترنت به‌عنوان یک شهروند دیجیتال، قواعدی دارد که همگی ما شهروندان دیجیتال بهتر است به آن‌ها پایبند باشیم تا بتوانیم در...

  ...
 • حمله‌های هدف‌مند

  هدف نهایی حمله‌های هدف‌مند و سازماندهی‌شده علیه شهروندان دیجیتال این است تا آن‌ها که متفاوت می‌اندیشند و زندگی می‌کنند، از شهر...

  ...
حمله سایبری آزار آنلاین خبر جعلی تحریف واقعیت