تحریف واقعیت

تحریف واقعیت، روایتی است که در آن راوی به‌طور عامدانه از «واقعیت» برای ترویج «جعل» استفاده می‌کند. شناسایی موارد تحریف واقعیت کار ساده‌ای نیست چراکه روایت‌های گمراه‌کننده یک پا در واقعیت دارند و پای دیگرشان در دروغ است. در این صفحه به تعریف چگونگی تحریف واقعیت، اهمیت مواجهه با این پدیده، ریشه‌های آن و چگونگی شناسایی موارد تحریف واقعیت می‌پردازیم.

تحریف واقعیت
حمله سایبری آزار آنلاین خبر جعلی تحریف واقعیت