کمپین ما شهروندان دیجیتال

(تاریخ ضبط این ویدیو، شهریور ۱۳۹۸ است)

ما ایرانیان را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره، با انواع اطلاعات گمراه‌کننده که عامدانه منتشر می‌شوند، آشنا می‌کنیم تا از انتشار سهوی اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده جلوگیری کنند.