قواعد شهر اینترنت را رعایت کنیم

زندگی در شهر اینترنت به‌عنوان یک شهروند دیجیتال، قواعدی دارد که همگی ما شهروندان دیجیتال بهتر است به آن‌ها پایبند باشیم تا بتوانیم در کنار هم زندگی آنلاین آرام‌تر، ایمن‌تر و سالم‌تری داشته باشیم. این قواعد درواقع محصول خرد جمعی همه ما است و به‌تجربه به دست آمده است.

کارتون از: مانا نیستانی