نکاتی که زندگی در شهر اینترنت را بهتر می‌کند

زندگی ما شهروندان دیجیتال در شهر اینترنت نیاز به مراقبت دارد. پنجمین اپیزود از سری پادکست‌های ما شهروندان دیجیتال به نکاتی اختصاص دارد که زندگی در شهر اینترنت را بهتر می‌کند. بیایید با رعایت این ۱۰ نکته، از خودمان و دیگر شهروندان دیجیتال مراقبت کنیم.

ما شهروندان دیجیتال · نکاتی که زندگی در شهر اینترنت را بهتر می‌کند