افزایش امنیت در شبکه‌های اجتماعی

نیوشا صارمی در برنامه چشم‌انداز همراه با امین ثابتی،کارشناس امنیت اینترنت، احسان نوروزی، روزنامه‌نگار تکنولوژی و محمود تجلی مهر، پژوهش‌گر اینترنت، به معرفی راه‌کارهایی برای افزایش امنیت در شبکه های اجتماعی پرداخته است.