توضیح عرفان کسرایی درباره اطلاعات نادرست پیرامون کرونا

عرفان کسرایی، پژوهش‌گر مطالعات علم و فن‌آوری، در گفت‌وگو با تلویزیون ایران‌اینترنشنال درباره دیس‌اینفورمیشن و میس‌اینفورمیشن پیرامون ویروس کرونا توضیح داده است.