راه‌های راستی‌آزمایی یک خبر همراه با سارا

پیش از باور و انتشار هر خبر به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی از درستی آن مطمئن شوید. این روزها خیلی باید مراقب اخبار جعلی باشید.
در این انیمیشن، سارا درباره راه‌های راستی‌آزمایی یک خبر با ما صحبت می‌کند.