سارا: آزار آنلاین را بدون هیچ قید و شرطی محکوم کنیم

گاهی خشونت کلامی از طرفین مجادله فراتر رفته و دامن‌گیر شاهدان ماجرا یا کسانی می‌شود که سعی در شرکت در بحث یا کم کردن تنش دارند. اگر شاهد آزار آنلاین هستیم پیش از هرچیز آن را محکوم کنیم. توهین، تهدید و تخریب شخصیت هیچ‌وقت راه‌حل سازنده‌ای برای حل اختلاف‌نظرها نیست.