سارا: تحریف واقعیت، دستکاری کردن ذهن شماست

ما معمولا دوست داریم خبرهایی را بشنویم که اطلاعات قبلی‌مان را تایید کند.