سوفیامهر: نظام‌های تمامیت‌خواه از دیس‌اینفورمیشن برای سردرگمی شهروندان استفاده می‌کنند

امین سوفیامهر، پژوهش‌گر فلسفه سیاسی از دانشگاه ایندیانا، فضای مجازی را مانند یک شمشیر دولبه می‌داند که هم می‌تواند برای پیش‌برد واقعیت به‌کار گرفته شود و هم منجر به تحریف آن شود. به گفته او دیس‌اینفورمیشن و جنگ روانی کارکردی است که نظام‌های تمامیت‌خواه از آن بهره می‌گیرند تا ضمن انتشار اطلاعات نادرست موجب سردرگمی شهروندان خود و ناتوانی آن‌ها از تفکیک اخبار درست از نادرست شوند. فرناز قاضی‌زاده، مجری تلویزیون بی‌بی‌سی، در این برنامه پرسید: در نبود آزادی و فضای باز سیاسی در ایران آیا فضای مجازی توانسته این فضا را به‌صورت مجازی برای شهروندان ایجاد کند؟