فیروز نادری: جمهوری اسلامی می‌خواهد با اخبار جعلی مخالفان را سرکوب کند

فیروز نادری، عضو کمپین «ما شهروندان دیجیتال»، دانشمند ایرانی که سابقه ۳۶ سال کار در سمت‌های مختلف تکنیکی و مدیریتی در ناسا را در پرونده خود دارد معتقد است حکومت‌های استبدادی ازجمله جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار اخبار جعلی و بی‌اعتبار کردن مخالفانش، تلاش می کند تا افکار مردم را کنترل کرده و به آن جهت بدهد. او معتقد است ما نباید بگذاریم این حکومت پیروز شود.