مسیح علی‌نژاد: اینترنت ما، خانه ما

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و عضو کمپین «ما شهروندان دیجیتال»، از تهدیدهای آنلاین گفته و معتقد است تهدیدهای آنلاین را در جعبه‌ابزار دیکتاتورها باید پیدا کرد.