پونه: از اطلاعاتتان نسخه پشتیبان داشته باشید

شما ممکن است اطلاعات مهمی را در کامپیوتر و گوشی خود ذخیره کرده باشید که اگر این اطلاعات از بین بروند شما را به دردسرهای جدی خواهند انداخت. یکی از شیوه‌های جلوگیری از چنین دردسرهایی، تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعاتی است که برای شما ارزشمند هستند.