چگونه اخبار جعلی را تشخیص دهیم؟

منبع: دویچه‌وله

امروزه بیش از هر زمان دیگری اخبار جعلی و شایعات به‌صورت گسترده در اینترنت پخش می‌شود. برخی از پخش اخبار جعلی سود می‌برند؛ اما چگونه می‌توان درستی یک خبر را تشخیص داد؟