چگونه می‌توان تصاویر جعلی را تشخیص داد؟

منبع: دویچه‌وله

شهر اینترنت پر از تصاویر جعلی است؛ تصاویری که دست‌به‌دست می‌شوند، گاه بدون آن‌که کاربران به بدیهی‌ترین خطاهای موجود در آن‌ها توجه کنند. چگونه می‌توان تصویری واقعی را از تصویری دست‌کاری‌شده تشخیص داد؟