چگونه می‌توان در دنیای میس‌اینفورمیشن از واقعیت دفاع کرد؟

سخنرانی «سینان آرال»، متخصص علم داده، در تد درباره میس‌اینفورمیشن را ببینید.