گفت‌وگوی نعیمه دوستدار و حسین قاضیان درباره تجربه ایرانیان از تهدیدهای آنلاین

نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار، و حسین قاضیان، جامعه‌شناس، درباره تجربه ایرانیان از زندگی در شهر اینترنت و تهدیدهای این زندگی گفت‌وگو کردند.