‏بررسی افسانه‌ها درباره ویروس کرونا از سوی دکتر سایرا مَداد و دکتر استفن مورس

ویروس کرونا خطرناک و نگران‌کننده است، اما با افزایش آگاهی و دانش و نیز رعایت نکات بهداشتی، می‌توان جلوی گسترش آن را گرفت.